Honitba Radějov byla založena v roce 1989 a nachází se v jednom z nejkrásnějších koutů České republiky, v překrásné oblasti Moravského Slovácka na hranicích se Slovenskou republikou. Obora je součástí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. V jejím centru najdete rozsáhlé bělokarpatské louky s přírodní rezervací Kútky, kde rostou vzácné chráněné orchideje (vstavač osmahlý – orchis ustulata, vstavač kukačka – orchis morio, rudohlávek jehlancovitý – anacamptis pyramidalis, prstnatec pleťový – dactylorhiza incarnata nebo bradáček vejčitý – listera ovata). 

V honitbě se cíleně chová trofejová jelení a daňčí zvěř. Je zde ale možné spatřit také prase divoké, srnce obecného, lišku obecnou, jezevce lesního, kunu lesní a skalní, králíka obecného, zajíce polního a bažanta obecného. Z ptactva je to káně lesní, jestřáb lesní, výr velký, sluka lesní, dudek chocholatý, křepelka obecná, koroptev polní, ledňáček říční, bažant obecný, dlask tlustozobý, strnad obecný, žluva obecná, vrabec polní, skřivan polní, krkavec velký, vrána obecná, kalous ušatý, sova pálená, holub hřivnáč, hrdlička, volavka popelavá, čáp černý a mnoho dalších. Někdy sem dokonce zavítá i orel mořský. Byl zde viděn také psík mývalovitý, bobr evropský a v zimním období se sem zatoulaly i šelmy jako je vlk a rys. V minulosti tu žili také medvědi.

 

020975

Majitel resortu je vášnivým myslivcem a milovníkem přírody. Se svými spolupracovníky se snaží nejen zachovat, ale i obohacovat nejcennější lokality s jejich bohatou faunou a flórou. K přírodě šetrným způsobem (po schválení všemi dotčenými orgány CHKO a ve spolupráci se státními institucemi) obhospodařuje a etapovitě buduje systém mokřadů, které zvyšují biodiverzitu daného území. Ve spolupráci s předními vědci monitoruje místní druhy živočichů a hmyzu(např. netopýrů, motýlů, hlodavců či krtků), a tak si návštěvníci mohou při průjezdu od hlavní brány k objektu všimnout budek pro netopýry na kazatelnách, budek pro vodní ptactvo na rybnících a mokřadech, ale i opravených studánek a kapličky. Důležitým úkolem je také udržování a vylepšování původního stavu bělokarpatských luk, které se ve spolupráci se Správou CHKO a dle jejich plánu péče pravidelně sečou. Pro zvýšení biodiverzity je v oboře umístěno také 32 včelstev. Vysazují se zde původní plodonosné dřeviny, jako jsou oskeruše, plané jabloně, hrušky a jeřabiny. Celý resort se rozkládá ve významné lokalitě Natura 2000.

 

Honitbou protéká pstruhový potok Mandát, u kterého bylo vybudováno i několik rybníků. Můžete u nich rybařit a dopřát si tak nádherný zážitek z lovu candátů, kaprů, štik, parem, okounů, línů, cejnů a bílých ryb.

 

Pro veřejnost je honitba zcela uzavřena v období kladení mláďat a v období říje. Mimo tuto dobu se mohou turisté pohybovat pouze po vyznačené turistické trase, která vede po asfaltové cestě od vstupní brány v délce cca 5 km a odbočuje přes hřeben na slovenskou stranu, která je od hlavní budovy vzdálena cca 3–7 km.